Οι θεατές και αθέατες πλευρές της υπόθεσης Θεοδωρικάκου