0

Όχι μόνον δεν μπορούν, αλλά ούτε και θέλουν να επαναλειτουργήσουν τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ.