0

ΦΑΡ ΟΥΕΣΤ! Μετά τον Καραμανλή βγήκαν σήμερα τα εξάσφαιρα και γιά την Όλγα.