0

Στεγαστικά δάνεια αλά Χατζηδάκη. Το πρωί με επιτόκιο 1%, το βράδι με… κυμαινόμενο.