0

ΣΟΚ από Αδαμίδη (ΓΕΝΟΠ)- Οι πραγματικές επιπτώσεις του πολέμου δεν φάνηκαν ακόμη στους λογαριασμούς