0

Πως οι πολιτικοί που πέρασαν από ειδικά δικαστήρια, μετά θριάμβευσαν στις κάλπες.