0

Κ. Μητσοτάκης- Από πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών μπροστά στον Καραμανλή μόλις έγινε οκτώ ετών.