0

Θύμιος-Ο Θεωδορικάκος (!) στα γενέθλια της ΝΔ και ούτε ένας τροχονόμος στην Αθήνα.