0

Η ερώτηση για την… μετακίνηση βουλευτών (αποστασία) που δεν απάντησε ο Πρωθυπουργός.