0

Αποκάλυψη-Τι πραγματικά γράφει ο πίνακας για την τιμή της κιλοβατώρας που έδειξε στην ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός.