0

Υπουργός Άμυνας- Πρώτα το τυρί της Ελβετίας και μετά η φάκα της συνέντευξης (για το τυρί)