0

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ-‘Οχι μόνον δεν θέλουν, αλλά ούτε και μπορούν να λειτουργήσουν της λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ.