0

Κυοφορείται το κόμμα της γνήσιας Νέας Δημοκρατίας.